โลโก้ไทยแลนด์

������������������������������������������������������������

  รับดราฟโลโก้ หรือบริการแกะลายเส้นใหม่ ให้มีความคมชัดสูง
  ไม่ว่าจะแบบตรายางเก่าๆ แบบที่ร่างไว้ด้วยมือ หรือแบบโลโก้เก่าๆ
  ที่ต้องการปรับปรุงใหม่ให้มีความละเอียดสวยงามคมชัด ขยายแล้วไม่แตก 
  สามารถนำไปใช้งานได้ทุกประเภท โดยนำไปแปลงไฟล์ด้วยคอมพิวเตอร์
  ได้หลายนามสกุล แล้วแต่ความสะดวกในการนำไปใช้งานค่ะ
ประเภทโปรแกรมไฟล์ลายเส้น :  
1. Adobe ILLUSTRATOR นามสกุลไฟล์ .AI / .EPS  
2. CorelDRAW นามสกุลไฟล์ .CDR
การนำไฟล์ไปใช้งาน : 
- งานป้าย งานพิมพ์ อิงค์เจ็ต
- งานสำหรับตัดสติ๊กเกอร์ 
- งานสำหรับทำตรายาง
- งานซิลสกรีน
- งานอื่นๆ ที่ต้องการความละเอียดสูง
แสดง 1-9 จาก 9 รายการ